Denna tjänst är tillsatt!

Konsult

Som konsult på Prodacapo kommer du att hjälpa våra sjukvårdskunder med att bygga en modell som visar samspelet mellan produktion och ekonomi. Hur kan vi producera mer kvalitativ vård för mindre pengar? Till hjälp har vi vår standardprogramvara som måste kopplas ihop med de källsystem som finns inom sjukhusen.

Dina arbetsuppgifter
 • Skapa modeller med hjälp av Prodacapos programvaror för att analysera in-/utdata rörande produktion/processer och hur ekonomin fungerar/påverkas i en verksamhet.
 • Stötta kollegor, partner och våra kunder främst inom sjukvårdssektorn med din tekniska kompetens inom integration och implementation.
 • Hålla produktdemonstrationer/utbildningar hos kunder och vara delaktig i övriga evenemang.
 • Du är placerad på vårt kontor i Stockholm.
Din bakgrund/personlighet
 • Förmodligen har du några års erfarenheter från arbetslivslivet.
 • Utbildad som systemvetare, ingenjör eller ekonom el motsvarande, men framförallt har du ett stort teknikintresse och kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt.
 • Erfarenhet av att jobba i databaser (Microsoft SQL Server).
 • Du uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och på engelska.
 • Du är en problemlösare som alltid sätter kunden i fokus.
 • Serviceinriktad, analytisk, social, noggrann och strukturerad är några utmärkande drag hos dig som person. Du kan hantera många olika ärenden samtidigt.
Vi erbjuder
 • Prodacapo satsar både på utveckling av sina egna produkter och sin egen personal för att skapa framgångar i Sverige och internationellt.
 • Vi erbjuder marknadsmässig lön och bra personalförmåner.
Om företaget

Prodacapo erbjuder programvara, metodik och konsultstöd för verksamhetsstyrning, aktivitetsbaserade kostnads- och lönsamhetskalkyler, budgetering, planering, processförbättringar, styrkort, mm. Med hjälp av våra basprodukter har vi satt samman branschspecifika paketlösningar utifrån branschbehov.

Prodacapo har utvecklat en paketlösning specifikt anpassad till hälso- och sjukvården. Utvecklingen har skett i nära samarbete med sjukvårdskunder och branschkunniga.

Med programvara, metodik och konsultstöd hjälper Prodacapo hälso- och sjukvårdskunder med:

• En KPP-modell som även kan användas till bl.a. produktionsuppföljning, resursplanering, budgetering och prognostisering.
• Transparent prissättning av medicinsk service.
• Processledningssystem (value based management).
• Kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete.

Den största nyttan med Prodacapos erbjudande är att vi skapar förståelse för hur arbetssättet påverkar resultatet. Vår kostnadsanalys grundar sig på en tydlig beskrivning av hur verksamheten fungerar, dvs. vem som gör vad och vilka patientbehandlingar som genomförs. Våra lösningar kan tillämpas i alla branscher, på heltäckande verksamhetsnivå eller som punktlösning för att lösa specifika utmaningar.

Läs mer om företaget Prodacapo på www.prodacapo.se

Sökord: konsult, teknisk support, helpdesk, kundsupport, technical support, first line support, 1 st line support, second line support, 2nd line support, databasadministratör, DBA, databasspecialist, databas, mjukvara, programvara, it, indata, utdata, beslutsstöd, verksamhetsstyrning
Denna tjänst är tillsatt!