Denna tjänst är tillsatt!

Konstruktör

Du kommer att arbeta med design och konstruktion av våra egentillverkade elektriska kopplingsutrustningar såsom ställverk, centraler, transformatorer, reläskydd mm. Våra kunder finns inom industri, bygg, elinstallation, kraft-/energibolag, kommuner, landsting, fastighetsbolag och fastighetsförvaltare.

Dina arbetsuppgifter
  • Som konstruktör av elektriska kopplingsutrustningar och kraftentreprenader ansvarar du för att hålla en hög teknisk nivå, arbeta priseffektivt och hålla uppsatta tidplaner.
  • Du konstruerar kretsschema för kraft, manöver och styrkretsar i ELPROCAD.
  • Du är ansvarig för att förse produktionen med tekniska underlag och dokumentera dina projekt.
  • I din roll som konstruktör har du nära kontakt med Elbogens projektledare, produktion, Sales Support och våra kunder.
  • Du rapporterar till avdelningschefen.
  • Vi har kontor i Malmö där du blir placerad.
Din bakgrund/personlighet
  • Har erfarenhet av konstruktion inom elkraft (0,4 kV-24 kV). Har du arbetat med konstruktion inom kraftindustri, kraftentreprenad, ställverk alt som elkonsult är det en stor fördel. Har du arbetat som elkonstruktör minst 3 år eller längre så är du högintressant för oss.
  • Kunskaper inom ELPROCAD underlättar ditt arbete. Du kommer även att arbeta i vårt affärssystem som heter Microsoft Dynamics AX.
  • Är du drivande, kreativ, systematisk, serviceinriktad och självständig är du rätt person för oss.
Vi erbjuder
  • Vår verksamhet präglas av våra grundläggande värderingar som Öppenhet, Kvalitet och Ansvar och vi hoppas att du vill vara med på vår resa att utveckla företaget inom affärsområdet Entreprenad. Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.
Om företaget

Elbogen Electric är en av Sveriges ledande leverantörer av rationella och säkra elektriska kopplingsutrustningar för eldistribution och automatisering. Vi har kompetens inom försäljning, konstruktion, tillverkning och installation.

Vi erbjuder produkter, tjänster och service i två olika affärsområden: Entreprenad med allt från mindre el centraler och kopplingslådor till kompletta kraftentreprenader upp till 24kV. Industri, där vi agerar som OEM leverantör av automations-utrustningar mot industrin.
Elbogen Electric har egen plåttillverkning, i form av dotterbolaget Cetec AB. Koncernen har sitt huvudkontor i Malmö och har ca hundra anställda.

Sökord: konstruktör, uppdragsledare, projektledare, elkonsult, konsult, projektör, elteknik, elkraft, kraft, eldistribution, högspänning, mellanspänning, lågspänning, elkraftsanläggning, kraftentreprenad, elinstallation, energi, styr- och regler, industri, bygg, ställverk, centraler, transformator, reläskydd, stationsbyggnad, jordtag, kontrollskåp, Turn key
Denna tjänst är tillsatt!