Denna tjänst är tillsatt!

Projektledare

Som Projektledare inom Elkraft blir du budget- och resultatansvarig för att driva projekt för elektriska kopplingsutrustningar och kraftentreprenader inom låg- och mellanspänning (0,4 kV-24 kV). Dina kunder finns inom industri, bygg, elinstallation, kraft-/energibolag, kommuner, landsting, fastighetsbolag och fastighetsförvaltare i främst Skåne. Du blir placerad på vårt huvudkontor i Malmö.

Dina arbetsuppgifter
 • Som projektledare inom affärsområdet Entreprenad är du ansvarig mot kund att planera resurser, leda, fördela och följa upp arbetsuppgifterna i pågående projekt ända fram till att överlämning sker till kund. Genom kontinuerlig och noggrann uppföljning samt kontroll ser du till att projekten följer upprättad kalkyl och tidsplan.
 • Du har täta interna kontakter på företaget med konstruktion, produktion, inköp, montage på fabrik, logistik för att säkra leveransen till kund. Du bevakar att montage och installation hos kund håller högsta kvalité inför slutbesiktning.
 • Upphandling och inköp av produkter och tjänster av underleverantörer är en annan viktig uppgift du har. Kalkylera, offerera ÄTA ingår också i tjänsten.
 • Du deltar aktivt i externa bygg- och installationsmöten.
 • Vi förutsätter att du har kunskaper inom entreprenadjuridik.
 • Du ansvarar för dokumentation och att upprätta och följa kvalitets- och arbetsmiljöplaner.
 • Du rapporterar till projektchefen.
Din bakgrund/personlighet
 • Du har erfarenhet av projektledning av elkraftsanläggningar, kraft- eller elinstallationsentreprenader. Har du varit projektledare inom industrin/leverantörsledet och drivit projekt inom kraft-, styr och regler-produkter alt ventilationsprodukter är även det en intressant bakgrund.
 • Du gillar att vara ”spindeln i nätet” och att få leda, fördela och samordna projekt och teknik sett ur ett ekonomiskt och kundorienterat perspektiv. Du har lätt för att samarbeta i grupp och med ditt förtroendeingivande sätt skapar du goda relationer såväl internt som externt.
 • Goda datakunskaper är ett krav. Elbogen Electric arbetar i affärssystemet Microsoft Dynamics AX där kalkylering, produktion, projektledning, inköp, ekonomi och fakturering ingår.
 • Några utmärkande drag för din personlighet är: drivande, resultatfokuserad, kundorienterad, ekonomiskt intresserad, strukturerad, serviceinriktad och ansvarsfull. Du är tydlig i din kommunikation med omgivningen.
Vi erbjuder
 • Vår verksamhet präglas av våra grundläggande värderingar som Öppenhet, Kvalitet och Ansvar och vi hoppas att du vill vara med på vår resa att utveckla företaget inom affärsområdet entreprenad. Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor.
Om företaget

Elbogen Electric är en av Sveriges ledande leverantör av rationella och säkra elektriska kopplingsutrustningar för eldistribution och automatisering. Vi har kompetens inom försäljning, konstruktion, tillverkning och installation. Vi erbjuder produkter, tjänster och service allt från mindre elcentraler och kopplingslådor till kompletta kraftentreprenader upp till 24kV. Elbogen Electric har egen plåttillverkning, i form av dotterbolaget Cetec AB. Koncernen har sitt huvudkontor i Malmö och har ca hundra anställda.

Sökord: projektledare, projektör, installationssamordnare, kalkylator, kalkylerare, arbetsledare, serviceledare, servicechef, avdelningschef, arbetschef, konsult, entreprenad, service, el, elteknik, elkraft, kraft, eldistribution, högspänning, mellanspänning, lågspänning, elkraftsanläggning, kraftentreprenad, elinstallation, centraler, energi, styr- och regler, industri, bygg, ställverk, transformator, reläskydd, stationsbyggnad, jordtag, kontrollskåp
Denna tjänst är tillsatt!